10 juli 2009 reactie van gemeente

Geachte mevrouw Mulder,

Wethouder Alex Langius heeft mij gevraagd onderstaande mail van u te beantwoorden. De gemeente Assen heeft niets te verbergen over de ontwikkelingen rondom de Landjes. U geeft aan dat u sinds oktober 2008 niets meer vernomen heeft. Er is via het Gezinsblad, de wijkkrant en de site over de ontwikkelingen rondom de Landjes gecommuniceerd. Op 28 maart 2009 hebben bewoners tijdens de Landjesdag ideeën en suggesties geuit om een verbeterslag voor het gebied De Landjes te maken. Deze zijn door ontwerpers van de gemeente verwerkt in het inrichtingsplan de Landjes. Op 21 april 2009 is een avond georganiseerd waar de ontwerpen voor zijn gelegd aan de bewoners. De ontwerpen hangen inderdaad nog in het wijkgebouw De Dissel. Dit zodat een ieder die niet naar de avond kon komen of vanwege andere redenen alsnog geïnteresseerd is om de plannen te bekijken dit kan doen.

Het gebied is op die ontwerpen vrij toegankelijk en dit blijft het gebied ook. Het is een mooi natuurgebied, waar veel mensen gebruik van maken. De insteek van de aanpassingen is dat het nog mooier en beter wordt voor een ieder die in het gebied wil recreëren. Het voorstel van de gemeente was om klein vee, bijvoorbeeld kleine paardjes, het gebied te laten begrazen. Dit om de natuur een kans te geven zich nog beter te ontwikkelen. Daarnaast hoeven er dan geen zware onderhoudsmachines gebruikt te worden die het gebied kapot maken.

Tijdens de avond zijn dermate bezwaren tegen het begrazen geuit waardoor het begrazen uit het ontwerp is gehaald.

Bij alle bijeenkomsten zijn dermate veel mensen geweest dat wat ons betreft duidelijk is dat er wel degelijk open en eerlijk over de plannen is gecommuniceerd. Op de avond werd zelfs door de bewoners zelf aangegeven dat het naast alle berichten het erg makkelijk is om ook zelf achter informatie te komen. Ik quote een bewoner: "Ga naar google en zoek op Assen en de Landjes dan krijg je enorm veel hits." De plannen worden zo open getoond dat ze nog steeds in de Dissel hangen.

Als extra informatie ook nog het artikel zoals het in de wijkkrant heeft gestaan.

met vriendelijke groet,