gemeentelijke stukken

Uit de groenstructuurvisie 2006:

Het plan Marsdijk omvat meerdere woonbuurten die alle zijn gebouwd in de periode van 1987-1999. De groene hoofdstructuur is gekoppeld aan de hoofdontsluiting: Marsdijk kenmerkt zich door lanen met forse, opgesnoeide bomen van inheemse oorsprong. In dit plan vervult het subframe van boombeplantingen met gazon een belangrijke rol: de verhouding gras-beplanting zorgt voor het open karakter van de wijk.

De relatie met het oorspronkelijke landschap is zichtbaar aanwezig. Historische structuren zoals boswallen, de oude Marsdijk en het voormalig beekdal zijn behouden. Zij scheiden de verschillende buurten. De randen van de wijk worden bepaald door de harde lijnen van de reeds aanwezige infrastructuur (kanaal, Europa weg). Het centrale wijkpark Anne Frank park, het Den Uijl plantsoen en De Landjes hebben belangrijke visuele en recreatiefuncties (uitloop, sport en spel). Het buurtgroen in de woonomgeving is ruim van opzet: veel bodembedekkende beplanting met eveneens veel gazon voor speelruimte. Het beheer is eenvoudig vanwege de opzet én de leeftijd van het openbaar groen.