plan 2009

plan 2009

Het Inrichtingsplan "de Landjes" van mei 2009 is vormgegeven door een interactief proces met bewoners. Aldus de gemeente(juni 2010)

Voorafgaand daaraan was er sprake van kamelen, dan wel runderen in de Landjes. Dat riep enorm veel weerstand op en is uit het plan geschrapt.

En nu, in 2012, zijn ze weer in beeld: de begrazers. De Alescon medewerkers, die onlangs flink gesnoeid hebben, die wisten dat al.

Waarom worden de bewoners/gebruikers dan zoveel later op de hoogte gebracht.

inrichtingsplan 2009

schetsplan van de Landjes

onder in de bijlage het plan, zonder plaatjes, dus niet compleet. en de kosten.

wanneer en hoe uitgevoerd, is ons nog onbekend.