verslagje 31 mei 2010

Gesprek over burgerbetrokkenheid naar aanleiding van mijn burgerinitiatief(juni2009) met wethouder Hoogeveen, en de ambtenaren R.K. en M.T.

Als toevoeging bij de nota interactief werken is er een participatieprotocol gemaakt.

Er zijn uitgangspunten geformuleerd, waarin beschreven staat wanneer en waar de burger mee zou kunnen doen.

In het protocol worden de termen meeweten, meedenken, meedoen en meebeslissen gebruikt.

Mijn algemene indruk is dat het zeer voorzichtig geformuleerd is en vanuit de ambtenaar geschreven/beredeneerd. Veel mitsen en maren die gaan over wanneer burgerparticipatie dus níet kan.

Een voorbeeld waarbij het meeweten moeilijk blijkt is, wanneer er door bedrijven ingetekend moet worden op een opdracht. De burger speelt dan helemaal geen rol, blijkt ons nu. Het bedrijf realiseert uitvoering op eigen goeddunken. De wethouder beloofde dit te onderzoeken.

In het gesprek kwam naar voren dat dit protocol niet alleen voor groen en grijs zou gaan gelden, maar over allerlei zaken, van uitkeringen tot aan groene stroken.

Vraag van de ambtenaar of we ook meeweten, meedenken meedoen en meebeslissen wilden met schoffelen.

Nee dus, er blijkt een groot verschil in de opvatting van burger betrokkenheid, tussen de burgers en de ambtenaars.

Het eerste puntje meeweten is van essentieel belang, maar ook dat staat te voorzichtig geformuleerd.

Het is een startpunt voor de ambtelijke organisatie om de burger te zien en mee te laten tellen en betrekken.

Concreet mis ik nog:

Waar staan rechten van burger, om bv informatie, participatie,betrokkenheid? Wanneer gaat dit protocol in?

Wanneer en hoe wordt dit geëvalueerd?

Deze vragen zijn gesteld en na de zomervakantie is er een overleg. De evaluatie van de nota interactief werken gebeurt ook binnenkort.

Tevens waren wij verrast dat de plannen rond de landjes niet zijn meegenomen om aan ons te presenteren. Het had zo mooi geweest als we het hele bestek hadden kunnen bekijken. De plannen waar we al vanaf najaar 2008 om vragen.