opmerkelijk

De gemeente laat niets van zich horen, wat gebeurt er, wat zijn de plannen? En dan lezen we dat Assen een publieksprijs krijgt.... Niet van ons!

persbericht : Gemeente Assen wint verkiezing van het jaar in Drenthe. Het is een publieksprijs.

De gemeente Assen is winnaar geworden van de eerste editie van de verkiezing van het jaar in de provincie Drenthe. Landelijk eindigde Assen op een 16e plaats in de top 50. Dit is op 17 april bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in Amsterdam, waar wethouder Langius namens de gemeente Assen aanwezig was.

In de verkiezing wordt gekeken naar de prestaties van de gemeenten in Nederland op gebieden zoals veiligheid, verkeer en vervoer, dienstverlening, welzijn, winkelaanbod, kortom alle thema’s die burgers direct raken.

Ondanks veelvuldige vragen wat en wanneer er gaat gebeuren in de Landjes, is er opeens in de lokale krant dit bericht:

persbericht:

Op 17 juni 's 2010 middags is de feestelijke afsluiting van de werkzaamheden "Oeverinrichting Havenkanaal te Assen".

Beekdal De Landjes bleek wel een opknapbeurt te kunnen gebruiken.Een mooie gelegenheid om al deze werkzaamheden gezamenlijk op te pakken. Zo zijn er werkzaamheden verricht als: het creëren van een waterberging en het realiseren van natuurvriendelijke oevers, houtwallen en een hondenuitlaatplek. De werkzaamheden zijn momenteel in afronding.

Hierdoor is een totaal nieuw aanzicht ontstaan waardoor de recreatieve belevingswaarde van het gebied een belangrijke impuls heeft gekregen. Deze wordt nog eens versterkt door de aanleg van een verhard, kronkelend fietspad door het oude beekdal De Landjes en de aanleg van een trailerhelling en diverse vissteigers. Ook zijn de voorzieningen van de roeivereniging ARC sterk verbeterd.

De aanpak van het Havenkanaal is van grote betekenis voor het bevorderen van de natuurwaarde en de recreatie in dit gebied.

Wij ervaren het nog als zeer onaf, zie hiervoor onderstaande foto's.

hieronder foto's, van de huidige situatie (tot en met 16 juni '09 genomen)

opmerkelijk