aanleiding tot

Gemeente Assen wint verkiezing van het jaar in Drenthe. Het is een publieksprijs.

De burger in de picture?

In het komend jaar zullen de politieke partijen het met elkaar eens zijn over één item, de betrokkenheid van de burger te vergroten.

Dat staat al langer op de agenda, daar vloeit onder meer de bewonersplatform uit voort, maar ook de schouwen. Daar kunnen burgers zeggen wat ze van hun eigen, directe woonomgeving op het groene en grijze vlak vinden. Wat er verbeterd zou moeten worden en wat er goed gaat.

Er blijken gaten tussen de woord en daad. Tussen politiek en uitvoering.

Nog niet genoemd:

  1. Politiek: burgers betrekken bij woonomgeving. Moeite om mensen gemotiveerd te krijgen iets voor hun eigen omgeving te doen. Afstand politiek en burger.
  2. Praktijk: lastig, ambtenaar heeft geen tijd te communiceren? Stempel té mondig, als je veel vragen stelt. Te lastige mensen worden niet meer uitgenodigd.
  3. Vele beloftes van ambtenaren, waardoor, als je goede maatjes bent, of contacten hebt, meer gedaan krijgt… (niet altijd)
  4. De schouw, een goed instrument, maar er lijkt weinig met opmerkingen te gebeuren. Het wordt niet vastgelegd en niet iedereen is er van op de hoogte
  5. Zoals de verlichting langs fietspad langs het Havenkanaal, toegezegd aan voorzitter VV LEO (Loon) , blijkt nu opeens zonder kennisgeving van de baan.
  6. Over de schouw mailde ik het bewonersoverleg in oktober 2008. Op 8 maart een éénregelige reactie: Hallo, De behandeling van uw mail is op 15 april, te 19.45 uur, in de Dissel. Afz.: Secr. Bewonersoverleg.

De schouw, is een instrument wat mensen uitnodigt om over hun eigen naaste leefomgeving na te denken en met suggesties en op of aanmerkingen te komen. Er zijn een heel aantal schouwen geweest waar ik, en met mij anderen, geweest zijn. Tijdens zo’n bijeenkomst werd er geluisterd door het bewonersoverleg en de ambtenaren. Jaar na jaar kwamen veelal de zelfde punten naar voren. Wij kregen niet het idee dat er daadwerkelijk iets mee gedaan werd. Ook de opmerkingen tav de landjes aarden niet. Dit werkt buitengewoon demotiverend, het heeft toch geen zin daar heen te gaan. Dit blijkt in de praktijk niet zo optimaal te werken, als dat men bedacht had. Bij de gemeente is echter door zo’n schouw wel bekend welke mensen zich actief voor hun buurtje willen in zetten.

Daarom verbaasde het ons dat de renovatie in de landjes zo maar een feit werd.

Hoe kan het dat de mensen die interesse toonden, hier geen weet van hebben.

Hoe kan het dat de ene ambtenaar in februari een heel ander verhaal heeft over dit gebied, dan een andere 2 maanden later? Hoe kan er opeens een plan zijn, wat is de status van het plan?

Hoe kan men op de hoogte komen van dit plan? Is er een verslag van vergadering over dit plan?

Informatieverstrekking moet optimaal:

  1. digitaal
  2. in wijkbladen/ op website wijkvereniging.
  3. persoonlijk huis aan huis bij direct betrokken bewoners/gebruikers
  4. persoonlijk aan geïnteresseerde bewoners (eerder op info’s of schouwen aanwezig geweest)