de Landjes

brieven '08 en '09, wensen kritiekpunten plan 2009 BI burgerbetrokkenheid

De manier waarop de communicatie, of het gebrek daaraan verliep, was voor mij aanleiding om het burgerinitiatief Burgerbetrokkenheid in te dienen.

De landjes is een groene strook rond een oud beekdal. Het groen voor veel wijkbewoners in Marsdijk, een nieuwbouwwijk in Assen.

Een aantal mensen kwamen bij elkaar en schreven hun wensen en hun kritiekpunten op. Een gesprek volgde met een ambtenaar en vervolgens viel het stil. Allerlei veranderingen vinden/vonden plaats, waarbij wij geen idee hadden wat en waarom er gebeurde.

Er bleek veel europees geld om het kaarsrechte fietspad te laten meanderen(slingeren). Onlogische verplaatsingen van zandhopen, dan weer hier en dan weer daar neer gelegd. Er komen allerlei watertjes, zo ook vlak achter het basketbal en voetbalveld. Niet handig, de bal rolt vaak het water in.

Er is een eiken boomwal rondom, na een aantal jaren zonder onderhoud, verschijnen er veel eikenbomen in het beekdallandschap. Geen keuze lijkt me, maar gebrek aan onderhoud.