inspreken in raad 22 maart 2012

Een burger kan gebruik maken van het spreekrecht aangaande een actueel onderwerp of een agendapunt van de raadsvergadering. Dit moet minimaal 24 uur vóóraf aangemeld worden bij de griffier.

Dit heb ik gedaan vóór de vergadering van 22 maart 2012.

Een kwartiertje voor aanvang werd ik gebeld dat de fracties het een dusdanig belangrijk punt vonden dat het als agendapunt op de agenda van 5 april geplaatst is. Ik kon kiezen om nu of op 5 april in te spreken.

Ik koos voor beiden...

Hieronder mijn tekst. van de 22e maart. De wethouder had daarna het laatste woord en weersprak veel van mijn opmerkingen. Ik mocht daarop niet reageren. Er waren een aantal gelijkgestemden met mij mee.

later na te kijken hier

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeester,

In 2009 heb ik het burgerinitiatief Burgerbetrokkenheid ingediend.

Na april 2010 zijn er enkele gesprekken geweest over het participatieprotocol, waarmee men in assen wil gaan werken. Dat ondermeer aangeeft dat Participatie van burgers essentieel is voor een leefbare gemeenschap/stad.

Gisteren, op een informatiebijeenkomst over de schaapskudde in Marsdijk, zei de wethouder”Over beheerszaken hoeven geen mededelingen gedaan te worden, dat bepaalt de gemeente zelf” én “ Communicatie hierover is nooit langer dan 3 weken vooraf”.

Een vraag door mij en enkele bewoners gesteld aan de wijkbeheerder over dit plan, net vóór die 3 weken, bleef onbeantwoord. Naderhand zei deze wijkbeheerder dat hij een “geheimhoudingsplicht” had.

De methode met schapen is niet gangbaar, het is niet een eenmalige snoeibeurt of een grasmaaivervanger. Er is sprake van een wezenlijke verandering van het gebruik van ons openbaar groen in de Landjes. Je kunt je dan ook afvragen, of dit nog als een beheersmaatregel aan te merken valt.

Nota bene ligt er een plan uit 2009 voor dit gebied, veel burgers waren betrokken bij de totstandkoming hiervan. Uiteindelijk heb ik dat plan in juni 2010 gekregen. Daarin staat dat het hele plan in 2010 uitgevoerd zal gaan worden. Dat blijkt nu niet waar, er is geen geld meer voor…en dat wist men niet halverwege 2010??

Waarom wordt dit niet teruggekoppeld en gecommuniceerd met de betrokken bewoners?

Het hele plan is waardeloos, alle inspanning van betrokkenen, alle mooie beleidskaders lijken fake.

De interactieve planvorming, de sociale buurtbinding, het draagvlak van de bewoners en partners. Prachtige woorden, maar loos.

Wat wilt u nu college?

In uw collegeprogramma Bouwen 2010-2014 schrijft u: Wij willen geen inspraak omdat het nou eenmaal moet, maar omdat wij er van overtuigd zijn, dat een intensieve discussie met belanghebbenden en deskundigen leidt tot meer creativiteit en betere oplossingen. Bovendien zorgt het voor grotere legitimiteit en draagvlak voor het te voeren beleid.

De hiermee gewekte verwachtingen blijken voor ons in de praktijk, keer op keer anders uit te pakken.

Is het collegeprogramma op het punt communicatief (Paragraaf 2.1 Assen: dienstbare stad) wel uitvoerbaar?

Mijn vraag aan u, burgemeester en wethouders

Welke concrete acties gaat u ondernemen om de participatie van burgers, de creativiteit van de inwoners van Assen en het draagvlak echt te verbreden?

Mijn vraag aan raadsleden: Op wat voor wijze zou u het college en ons hierbij kunnen helpen?

Op de voorpagina van de landjes website zette ik veel kreten uit verkiezingsprogramma’s van de partijen. Help het college en ons dat vormgeven!

Tot slot wil ik nog melden dat ik denk dat de schaapskudde een aanwinst zou kunnen zijn voor de wijk. Marijke Mulder