oude voorpagina

Deze website heeft als doel te informeren over acties die ondernomen zijn betreft

het gebied de Landjes in Marsdijk, Assen.

Inmiddels is deze website meer gericht op het Burgerinitiatief, juni 2009 diende ik een voorstel in voor het burgerinitiatief Protocol burgerbetrokkenheid.

De aanleiding hiervoor ligt in dit gebied "De Landjes".

Omwonenden en gebruikers lukt het maar niet om informatie hierover te krijgen.

In 2008 verandert er opeens van alles in dit gebied; paden liggen open, zand wordt gebracht, verplaatst en blijft liggen. Het basketbalveld wordt veranderd in een opslagplaats. Mensen mopperen en klagen.

Veel mensen hebben zelf een brief geschreven aan de gemeente of hebben een poging gedaan om contact te leggen over de landjes. Wij hebben een aantal zaken gebundeld en vragen gesteld aan de gemeente en wat antwoorden gekregen. We blijven verbaasd over het gebrek aan inspraak en openheid. Waarom is er geen plan beschikbaar, waarom worden we niet geïnformeerd, enz.

Het is vrijwel onmogelijk om inzage te krijgen in een plan. Is dat er wel? Of zijn er alleen ideeën?

Ongetwijfeld wordt het mooi, bepaalde gebieden zien er al zeer fraai, veelbelovend uit. Zie daarvoor ook de foto's op deze site. Echter:

wij missen:

Informatie

Inspraak

Regulair onderhoud