mail aan fracties 8 febr 2010

Assen, 8 februari 2010

Betreft: burgerbetrokkenheid & burgerinitiatief

Geachte raadsfractie,

In juni 2009 diende ik het burgerinitiatief Burgerbetrokkenheid in. Van de griffier begreep ik dat het presidium besloten heeft/had(augustus ‘09) om mijn burgerinitiatief te koppelen aan de notitie Interactief Werken.

Het is nu februari 2010 en van mijn burgerinitiatief hoor ik niets meer, terwijl ook het interactief werken nog niet van de grond is .

Al in de voorbereiding worden burgers dus niet betrokken.

Om te voorkomen dat dit burgerinitiatief ten onder gaat in het geheel van de notitie Interactief Werken doe ik een beroep op u als raadsfractie. Als uw partij serieus werk wil maken van burgerbetrokkenheid, vraag ik u de overweging van het presidium uit augustus 2009 te herzien en het ingediende burgerinitiatief alsnog te behandelen, zoals het is ingediend. Het voorstel van destijds gaat hierbij vergezeld en ik ben uiteraard graag bereid om een toelichting te komen geven.

Ik ben benieuwd hoe uw fractie denkt over burgerbetrokkenheid en wat u als uw taak ziet hierin.

In afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet,

Marijke Mulder

N.b.

Op de website http://landjes.podzol.nl vindt u de aanleiding en meer informatie over het burgerinitiatief.