raadsvraag 22 april 2010

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeester

Wilt u dat de burger meedenkt en dat burgerbetrokkenheid vanzelfsprekend wordt?

Echt?

Als burger is het nauwelijks te doen om door te dringen in het logge gemeentehuis.

Noch bij ambtenaren noch bij politici.

Heeft stemmen wel zin?

Ben je als betrokken burger goed bezig, of ben je dan gewoon lastig?

En kan het je misschien schaden, dat lastige mens!

Men,(gewone burgers) verklaarde mij voor gek, toen ik vorige zomer de burgerbetrokkenheid op de agenda wilde zetten, dat heeft toch geen zin. Men luistert toch niet naar je, de gemeente doet toch wat zij zelf willen. (waarbij voor veel mensen de gemeente alles is, zowel ambtenaren als politici)

Ik had hen zo graag ongelijk willen geven, dat het er wel toe doet, als je het maar correct brengt en reëel blijft.

Nu heb ik het bijna ook gehad, dat zelfs het op de agenda zetten, zo ongeloofelijk veel moeite kost.

En ik begrijp het echt niet, waarom kan je de plannen van je naaste woonomgeving niet inzien. Waarom is de term meeweten nog niet gewoon in assen?

Ik ben er bijna klaar mee, het lijkt zinloos. En ik hoop het niet, maar ik ga me wellicht ook scharen achter de mensen die alleen voor zichzelf leeft en de deur en tuin potdicht houden.