2012

Voorjaar blijkt opeens dat de gemeente het beheer van het gebied op een andere manier wil doen.

Onze acties richten zich tegen de procedure van de gemeente en niet perse tegen de schaapskudde.

In het beleidsvoornemen 2010-2014 schrijft het college van Burgemeester en wethouders:

"Wij willen geen inspraak omdat het nou eenmaal moet, maar omdat wij er van overtuigd zijn, dat een intensieve discussie met belanghebbenden en deskundigen leidt tot meer creativiteit en betere oplossingen. Bovendien zorgt het voor grotere legitimiteit en draagvlak voor het te voeren beleid."

In de praktijk zegt de wethouder op een informatieavond: Indien de gemeente een verandering van beheer voering invoert, dan hoeft dat niet langer dan 3 weken voor invoering gemeld te worden.

Een verandering in het beheer, waar de buurt al eerder over gepolst is, in 2009 en wat toen van de baan was, omdat men tegen deze verandering was. De toegankelijkheid wordt er namelijk erg door beperkt.

Lees hier verder over communicatie met de gemeente in 2012.

Er komen schapen om doordeweeks van 8 tot 5 het gebied te begrazen. Een prachtig gezicht..

klik hier voor meer schapen nieuws.