kritiekpunten

Praktische kritiek, wat wij, als gebruikers, als ontbrekend in dit gebied zien.

Het ontbreken van paden, met een maaibeleid van slechts 2 keer per jaar, kunnen er geen goede paden ontstaan.

Het grote voetbalveld en Basketbalveld is slecht onderhouden, rondom is een moerasje ontstaan. (wat ligt onder het basketbalveld?)Er is een nieuwe waterstroom vlak achter het basketbal en voetbalveld. Zeer regelmatig ligt de bal in het brede water.

Het hondenlosloopveld is als opslag gebruikt en is kapot gereden.

Het rigoureus in stukken snijden van het landschap door waterpartijen, waardoor de doorgankelijkheid zeer beperkt wordt. De overgangen zijn van modder en bij wat regenval is het niet mogelijk over te komen. Zonder extra aanleg van bruggetjes (bijv. spoorbielzen) wordt het straks steeds het zelfde rondje lopen. Want van de 7 toegangen vanaf het kanaal naar het Beekdal zijn er nu nog maar 2 over. Van 6 toegangen vanaf het kanaal naar de Landjes zijn er 3 teruggekomen.

Het nadrukkelijk afwezig zijn van prullenbakken op plekken waar rotzooi verschijnt. Ook afwezig zijn bankjes.

Het aanleggen van een kaarsrecht kanaaltje, naast het meanderende fietspad.

Het gebrek aan onderhoud, waardoor er enkele honderden eikenboompjes staan van 1 meter tot 5 meter groot.

Ook ander opschot kan ongehinderd groeien. Het beekdallandschap verandert daardoor van karakter van het beekdal en er ontstaan bossages. (honderden kleine eikjes)

Het bekleden van ooievaarspalen, eind voorjaar 2009 is dit gebeurd. Dit zou eens per 2 jaar opnieuw moeten gebeuren. Inmiddels is de paal aan het verrotten en levert deze gevaar op.

Speelveld voor jeugd, in Marsdijk zijn circa 2000 basisschoolleerlingen. Het terugbrengen van 3 naar 2 veldjes is niet in overleg gebeurd. Alle drie de velden werden na schooltijden intensief gebruikt. Twee van de drie veldjes worden omgeven door metershoge brandnetels. Dit speelt niet fijn.

Eén van de speelveldjes zou hondenlosloopveld worden. Dit kan alleen als er ook een ruimplicht(denk ook aan prullenbak) is.

Snoeien en onderhoud van paden in het hele gebied. Van september tot april is er in de Landjes veel nattigheid en moddertroep. Misschien geven de vele extra waterplassen, voor een betere afwatering. Veel kuilen, weinig snoeien, de paden worden smaller en slechter doorgankelijk. Hier wordt zeer weinig onderhoud gepleegd.

Met een wandelwagen, rollator, rolstoel is het gebied niet in te komen. Alleen mobiele mensen kunnen op de graspaden lopen. Vele kuilen en water verhinderen het rijden met wieltjes.

Het waterschap schoont de sloten tweemaal per jaar. Daarmee worden de oevers en de landjes vernield. Er zijn vele grote rijsporen, de kanten worden vernield en de rommel ervan blijft te lang liggen. Dit gebeurt tweemaal per jaar en vernielt het gehele gebied!