Schapen enquete

Helaas, u kunt de enquête niet meer invullen. De uitslag is aangeboden aan de wethouder tijdens de raadsvergadering van 5 april 2012.

Er zijn 52 reacties geweest.

de enquêtevragen:

Wat vindt u van het plan?

leuk plan, want..

geen goed plan, want..

maakt me niks uit.

Anders

Waarom vindt u het een leuk of slecht plan? Open vraag

Wat zou u willen dat er met de Landjes zou gebeuren

blijven zoals het is

zoals in eerdere plannen is aangegeven, verhard pad door het gebied

in ieder geval een stuk waar de honden los mogen

een stuk waar de kinderen mogen/moeten kunnen spelen

een vliegerweiland

gewoon onderhouden, zoals t hoort

Anders:

Wat u verder kwijt wilt... Open vraag

Als u wilt, kunt u hier uw naam en emailadres vermelden.