dia's late voorjaar

Veel foto's van het beekdal, waar veel gelopen en gespeeld wordt. en in in het dagblad van het Noorden

'Machtelozen' morren over de Landjes

    • DVHN | Gepubliceerd op 02 april 2009, 08:43

Een groep betrokken Marsdijkers voelt zich buitenspel gezet door de gemeente Assen. Ze zijn dol op de Landjes, het natuurgebied dat wordt heringericht, maar ze missen inspraak en overleg hierover. "Wij voelen ons machteloos", schrijven de wijkbewoners in een brief aan de raadsleden. Daarmee doelen ze op de in hun ogen gebrekkige informatievoorziening over de Landjes. Ze volgen met argusogen de werkzaamheden in dit beekdalgebied aan de rand van Marsdijk.

Als dagelijkse gebruikers doet de groep op de website http://landjes.podzol.nl talloze suggesties voor de inrichting, zoals begaanbare paden en een betere afwatering. De hoop is dat de gemeente deze aanbevelingen ter harte neemt.

Een gemeentewoordvoerster zegt dat de gemeente juist veel gedaan heeft om de bewoners te betrekken bij de herinrichting. "Deze wijkbewoners doen op hun website mooie suggesties. Die worden meegenomen in de besluitvorming."

ASSEN -