brief aan burgemeester

20 maart een reactie, zie hier onderaan in pdf.

Assen, 14 Maart 2012

Geachte Raadsleden, Wethouders en Burgemeester

Wij, gebruikers van de Landjes, werden onaangenaam verrast door de plannen van de gemeente om schapen te houden in de Landjes. Dit openbaar groen in Marsdijk wordt nu veelvuldig gebruikt om te wandelen, honden uit te laten, te spelen en te recreëren.

Vanaf half april tot november verschijnt er een herder met 180 (!) schapen.

Leuk hoor, die schapen, wij zijn zeer voor ecologisch onderhoud. Maar wij vrezen dat u ons het gebruik van de Landjes ontneemt.

In het Inrichtingsplan “De Landjes”, mei 2009, worden ons andere plannen voorgehouden, zoals een deels verhard slingerend pad, waardoor de doorgankelijkheid juist beter gaat worden.

Wij zijn door de plannen overvallen. Dinsdag, 13 maart, werd ik gebeld door een wijkbeheerder of hij ons kon spreken om een plan van de landjes te vertellen. Een kwartiertje later ontvingen we de huis-aan-huis brief van de gemeente. Woensdag verscheen een groot artikel in het Dagblad van het Noorden. Ook het bewonersoverleg werd pas maandag op de hoogte gebracht van deze plannen.

Terwijl de Alescon ploeg, die aan het snoeien is in de Landjes, een maand geleden al wist dat er een schaapskudde zou komen.

Dit strookt niet met het voornemen van de gemeente Assen om burgers te laten participeren. In het participatieprotocol van september 2010 schrijft men : De gemeente hanteert vier vormen van participatie: meeweten, meedenken, meedoen en meebeslissen.

Al bij het eerste, ons inziens eenvoudigste deel, laat de gemeente steken vallen.

Het vertrouwen in de gemeente neemt niet toe. Zelfs de excuses van de burgemeester in 2010, nadat het participatieprotocol in de onderste la was verdwenen, krijgen minder waarde, nu blijkt dat op dit vlak nog steeds niet met burgers wordt samengewerkt. Burgerbetrokkenheid, daar waar het ons inziens om gaat in een samenleving, lijkt een illusie.

Wij, als burgers van deze stad, verwachten dat de gemeente zich houdt aan de door hen opgestelde afspraken. Dit houdt in, in dit geval eerst met bewoners/wijkoverleg te praten, alvorens dergelijke, voor de leefomgeving ingrijpende, veranderingen door te voeren.

Dus voorlopig geen schapen in de Landjes.

In afwachting van uw reactie

Marijke Mulder,

Namens vele gebruikers van de Landjes