hondenbeleid

Najaar 1996 hield het wijkplatform Marsdijk een grote hondenpoepactie.

de titel van die actie was Op naar een schoon Marsdijk.... Een kwestie van geven en nemen...

Er is een enquete gehouden, ingevuld door 316 mensen. Later volgt deze hieronder.

De actie is mislukt omdat maatregelen, ondersteuning vanuit de gemeente ontbrak. Men wilde geen extra prullenbakken neerzetten en handhaving door politie had geen prioriteit.

De actie vond plaats, vóór mijn digitale leven, vandaar dat er weinig documenten zijn.

Een brief aan wethouder Homan van 1998, over gedragsverandering.

Het hondenbeleid van 2008 heeft een andere toon, en lijkt minder uit te gaan van geven en nemen. Het is minder gericht om samen op een oplossing uit te komen.

Helaas strijkt het teveel mensen tegen de haren in.