brieven,'08 en '09

Onderaan in de bijlage de door mij geschreven brieven-verslagen. Plus PDf's van tekeningen(febr'09). (deze zijn niet correct overigens)

Tweemaal per jaar wordt er door de gemeente Assen een zgn SCHOUW georganiseerd. Mensen uit de eigen buurt worden uitgenodigd om hun buurt leefbaar en mooier te maken. Waar zijn knelpunten, ergernissen. De vaste mensen zie je er jaarlijks terug. Helaas levert het soms weinig op. Met de aanvullingen, opmerkingen lijkt er soms weinig te gebeuren. Demotiverend soms. De gemeente weet hierdoor wel welke mensen zich actief voor hun buurtje in zetten. Het verbaasde ons daarom ook, dat het gebied de landjes "gerenoveerd" werd, zonder dat aan buurtbewoners kenbaar te maken. Noch het feit dat er veranderingen plaats zouden vinden, maar ook op geen enkele manier inspraak gevend. Een aantal mensen informeert zelf bij de gemeente en krijgt soms een reactie. Velen mopperen en ondernemen geen actie.

Na een aantal brieven naar de betreffende wethouder(vanaf dec’08), bleek een ambtenaar met mij te willen gaan praten om het plan toe te lichten. Ik heb daarvoor diverse mensen uitgenodigd om dit gesprek bij te wonen en met hun punten te komen.

Op 2 februari 2009(!) heeft dit gesprek plaats gevonden. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan door de ambtenaar.

Eind februari heb ik weer contact gezocht, omdat ik niets hoorde en er geen enkele activiteit plaats vond in de landjes, terwijl het nog niet klaar is.

Wederom kreeg ik toezeggingen mbt het beheersplan (komt spoedig) en de aankleding van de ooievaarsnesten (zal spoedig plaats vinden!)

verloop communicatie

najaar 2008 informatie over het baggeren en revitalisering oevers Havenkanaal. Hierbij is wellicht iets te zien geweest over de aanpak Landjes, niet prominent, want aanwezige omwonenden hebben dat niet opgemerkt.

8 okt 2008 mailbrief nav wijkschouw, met vragen hieromtrent. wordt doorgestuurd naar gemeente. Nog geen reactie op ontvangen.

5 december 2008, mailbrief met opmerkingen vragen aan wijkregisseur en wethouder, met name gericht om inzage in de plannen.

11 december 2008, mailbrief naar wethouder namens meerdere mensen.

27 januari 2009, mailbrief raadsleden, waarom geen inzage in plan?

eindelijk een reactie. de wijkregisseur komt langs!!

2 februari 2009, de wijkregisseur legt uit, impressie van het gesprek

4 febr mail aan raadsleden over het voorgaande gesprek 2 febr

Eind febr telefonisch+ we zullen het beheerplan spoedig krijgen.. de aannemer heeft opdracht gekregen zsm de ooievaarspalen aan te kleden…

10 maart, geen beweging, geen beheerplan nop!

18 maart mail naar raadsleden, wij voelen ons machteloos.

Dan op 28 maart 09 bijeenkomst kinderboerderij, wensen inventariseren. bij toeval een uitnodiging ingezien en gescand, zie bijlage op website.

21 april 2009 bijeenkomst bij de kinderboerderij. (ik ben verhinderd) hier is een "schets"plan getoond, met uitgangspunten bij het project: natuurlijk spelen realiseren, begrazing introduceren, recreatie verbeteren en ruimte voor honden behouden. En verder: Een halfhard pad, een themaroute(?) begrazingsterrein met afrastering (van de Stoep tot aan de Hamels en het Havenkanaal) een vuurplaats nabij de kinderboerderij, een CO2 bosje, plukweides.

Hoe kan het dat de mensen die interesse toonden, hier geen weet van hebben.

Hoe kan het dat een ambtenaar in februari een heel ander verhaal heeft?

Wat is de status van het plan? Waar kan men het plan inzien/halen? Het is uitgedeeld op de vergadering en is in de bibliotheek, maar waarom kan het ook niet bij omwonenden?

Waarom is er geen verslag?

Ik verbaas me er over. Het lijkt alsof de burger zich er niet mee mag bemoeien. De politiek draagt duidelijk anders uit, waarom is de praktijk anders?

burgerinitiatief ingediend op 14 juni 2009

8 juli 2009 vraag aan wethouder, na afronding, kunnen we plannen inzien? zie hier