2012 én gemeente Assen

2012:

gemeente verzoekt het aankondigen van het snoeien op deze website te plaatsen.

Brief aan de burgemeester

Inspreken op de raadsvergadering van 22 maart 2012

Agendapunt op de raadsvergadering van 5 april, plus inspreken. zie hier, raadsvergadering 5 april 2012

artikel dagblad 4 april 2012, zie hieronder in de bijlage